Vondsten van Sigara selecta Fieb. (Hemiptera Heteroptera) in Nederland (Sigara selecta Fieb. (Hemiptera Heteroptera in the Netherlands))

J.P. Duffels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)59-59
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit