Voor altijd kind van je ouders? Scheiding ouders kost kinderen later inkomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Waar je wieg staat maakt uit voor kansen in het leven. Kinderen die zijn opgegroeid met gescheiden ouders verdienen als volwassene gemiddeld minder dan kinderen die zijn opgegroeid met beide ouders. Dit komt deels doordat de ouderlijke gezinsstructuur van invloed is op de gezinslevensloop van kinderen zelf. Kinderen van gescheiden ouders scheiden zelf vaker en moeten zich vaker redden als alleenstaande ouder wat gevolgen heeft voor hun economische positie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
TijdschriftKWI Magazine
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit