Voor iedereen een universiteit

B. van der Meulen, P. Faasse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

74 Downloads (Pure)

Samenvatting

The current system of 13 Dutch universities that want and try to do the same thing, has reached its limits. It's time to move from 'a university for everyone' to 'for everyone a university'.
Vertaalde titel van de bijdrageFor everyone a university
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor hoger onderwijs & management
Volume2015
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit