Voor u ligt een opinie. Waarom wordt er in beleidsstukken zo omslachtig geformuleerd?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-1
Aantal pagina's1
TijdschriftMare
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit