Voorbeeldig stadhouder?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Willem Lodewijk was een van die zeldzame mensen van wie de geschiedenis louter goeds vertelt. Onbaatzuchtig en vroom, energiek en bezonnen, zo omschrijft Van Deursen in zijn elegante biografie van Maurits het karakter van de Friese stadhouder. Zelfs de graaf van Leicester, die neerkeek op de in zijn ogen armoedige Nassaus en op Maurits in het bijzonder, maakte een uitzondering voor de voorbeeldige Willem Lodewijk.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-12
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume26
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 29 sep. 2020

Citeer dit