Voorbij Bijltjesdag? Recente werken over de afrekening met collaboratie na beide wereldoorlogen in de Lage Landen [Review of: (2010) Interneringskamp Westerbork. Verhalen van een vergeten verleden 1945-1948; (2010) En premiere ligne: La justice militaire belge face a 'l'incivisme' au sortir de la Premiere Guerre Mondiale]

H.M.E. Grevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume127
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit