Voorbij borrelpraat: verslag politiek café bioethics meets biopolitics

M. Schuijff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNieuwsbrief Nederlandse vereniging voor bio-ethiek
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit