Voorbij het koloniale perspectief: Indonesische bronnen en het onderzoek naar de oorlog in Indonesië, 1945-1949

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-76
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit