‘Voorbij het Oedipuscomplex’ [Review of: A. Fortuin. Bespottelijk maar aangenaam. De biografie in Nederland.]

E.M. Kieft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift15 juni
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit