Voorkeur huren boven kopen varieert sterk onder huizenbezitters

I. Esveldt, A. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)76-84
TijdschriftBevolkingstrends
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit