Voorkomen en vóórkomen van jakobskruiskruid. Hulp uit de bodem?

T.F.J. Van de Voorde, W.H. Van der Putten, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-10
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume113
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit