Voornamen in Friesland. Over Friese namen, patroniemen en meernamigheid

D. Gerritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1796 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)179-189
TijdschriftIt Beaken
Volume63
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit