Voornamen in Limburg

D. Gerritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6664 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-53
TijdschriftJaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
Volume8
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit