Voorspellingen over het jodendom. [Review of: Bernard Wasserstein (1996). Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945. Amsterdam: Ambo]

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 03 feb. 1996

Citeer dit