Voorsprong door dialect. verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands door dialectsprekende tweetalige kinderen.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-31
TijdschriftRespons: mededelingen van het Meertens Instituut
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit