Voorwoord bij themanummer over 'Infinitivale complementatie'

H.J. Bennis, F. Beukema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftGLOT
Volume8
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit