Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Samenvatting

Geen instantie heeft na de oorlog zo onder vuur gelegen vanwege haar functioneren tijdens de Duitse bezetting als de Joodsche Raad. Hoofdrolspeler in deze bewogen jaren was prof. David Cohen, samen met Abraham Asscher voorzitter van de Joodse Raad. Op verzoek van prof. Jacques Presser en dr. Loe de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het huidige NIOD, dicteerde Cohen in 1956 na lang aarzelen zijn herinneringen. Door NIOD-medewerker Erik Somers is deze bron in boekvorm verschenen.

David Cohen, voorzitter van de Joodsche Raad, geeft inzicht in de betekenis van de Joodsche Raad, zijn eigen intenties en twijfels, het pijnlijke geworstel tussen zijn joodse achterban en de Duitse autoriteiten, de uiteindelijke, onvermijdelijke deportatie van de Joodse gemeenschap en tenslotte Cohens eigen vertrek naar kamp Westerbork en vervolgens kamp Theresienstadt. Was er sprake van onaanvaardbare samenwerking of probeerde Cohen slechts ‘erger te voorkomen’? Het is deze vraag die centraal staat in zijn herinneringen.

De memoires van David Cohen zijn geannoteerd en daar waar nodig voor een goed begrip voorzien van een historische duiding.

Ter inleiding is een biografische schets van Cohen gegeven, zijn kanttekeningen geplaatst bij de rol en positie van de Jood
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieZutphen
UitgeverijWalburg Pers
Aantal pagina's224
ISBN van geprinte versie9789057305368
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit