Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie in den Niederlanden bis 1939: Die “Sturm- und Drangperiode” einer Wissenschaft?’

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelDie Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie als akademisches Fach (1890-1930) im Europäischen Vergleich
RedacteurenJ. Callmer
Plaats van productieRahden
Pagina's307-316
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit