Vorsten en edelen als bouwheren van stenen kerken [Review of: E. den Hartog (2002) De oudste kerken van Holland, van de kerstening tot 1300]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

364 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)145-153
TijdschriftMillennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies
Volume17
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit