Vorsten van een wereldrijk [Review of: G. Oostindie. De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën]

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)80-80
TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
Volume2006/07
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit