Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness

E. Aspinall, Noor Rohman, Ahmad Zainul Hamdi, Rubaidi, Zusiana Elly Triantini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit