Vowel Epenthesis in Early Germanic Runic Inscriptions

Levi Damsma, A.P. Versloot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-64
TijdschriftFuthark. International Journal of Runic Studies
Volume6
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit