Vowels and tones as acoustic cues in Chinese subregional dialect identification

Huangmei Liu (Co-auteur), Jie Liang, Vincent van Heuven, W.J. Heeringa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vowels and tones as acoustic cues in Chinese subregional dialect identification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Mathematics

Engineering & Materials Science