Vps13 is required for timely removal of nurse cell corpses

Anita I E Faber, Marianne van der Zwaag, Hein Schepers, Ellie Eggens-Meijer, Bart Kanon, Carmen IJsebaart, Jeroen Kuipers, Ben N G Giepmans, Raimundo Freire, Nicola A Grzeschik, Catherine Rabouille, Ody C M Sibon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vps13 is required for timely removal of nurse cell corpses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences