Vriendschap en vijandigheid

S.C.G. ter Bekke, E.L. Heering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

200 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds de terroristische aanslagen van 11-9 en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh wordt vaak gesuggereerd dat Nederland harder is geworden. De spanning tussen autochtonen en allochtonen zou zijn toegenomen evenals het aantal discriminatiegevallen. Maar is dit eigenlijk wel zo? In het TIES-onderzoek wordt onder meer gevraagd naar discriminatie en is nagegaan in welke mate en in welke situaties tweede generatie Turken en Marokkanen in Amsterdam en Rotterdam discriminatie ervaren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-11
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit