Vroegmodern ondernemerschap in Nederland

J.L. van Zanden, O. Gelderblom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-15
TijdschriftNEHA-bulletin
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit