Vrouwelijke economen in Nederland: Een klasse apart?

Harry van Dalen, Arjo Klamer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-58
Aantal pagina's22
TijdschriftTijdschrift voor Politieke Ekonomie
Volume 20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - jul 1998

Citeer dit