Vrouwen aan het hof: Lancering correspondentie stadhoudersvrouwen: Online catalogus met Hollandse en Friese stadhoudersvrouwenbrieven biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar de macht van deze vorstelijke vrouwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorici.nl
StatusGepubliceerd - 07 sep. 2016

Citeer dit