Vruchten van een vreemde stam. Over de negentiende-eeuwse receptie van buitenlandse literatuur in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)31-44
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume124
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit