Vulnerability of Asterionella formosa to Daphnia grazing: impact of a fungal parasite

M. Kagami, B.W. Ibelings, A. De Bruin, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)350-354
TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume29
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit