Wêr moat it hinne mei de stúdzje fan de Fryske literatuer?

E. Hoekstra, R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)26
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusGepubliceerd - 06 okt. 2016

Citeer dit