Wêr moat it hinne mei de stúdzje fan de Fryske literatuer?

E. Hoekstra, R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)26
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusGepubliceerd - 06 okt 2016

Onderzoekersoutput

  • 1 Speciale uitgave (redactielidmaatschap)

Fryske literatuer, oars! It Beaken 2016 (3-4)

Hoekstra, E. (Gastred.) & Salverda, R. (Gastred.), 2017, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. blz. 185-292

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
Bestand

Citeer dit