Wêrom't progressive assimilaasje yn it Frysk net bestiet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit