Waalse elementen in de dialecten van het Tongerlands

T.J.W.M. Kruijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

331 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)29-47
TijdschriftJaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
Volume16
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit