Waar is het jaaroverzicht van archeologische publicaties?,

M. Wansleeben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-21
Aantal pagina's5
TijdschriftArcheobrief: vakblad voor de Nederlandse archeologie
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit