Waar is het werkwoord? deel I: Het minimalistische kader

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-190
TijdschriftSpektator
Volume23
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit