Waar is het werkwoord? deel II: Antisymmetrie

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)130-146
TijdschriftSpektator
Volume24
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit