Waar is het werkwoord? deel III: het Nederlands

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)228-248
TijdschriftSpektator
Volume24
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit