Waarheid en gezond verstand in het Nederlandse parlement rondom 1798 en 1848

J. Oddens, Jouke Turpijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)23-35
TijdschriftJaarboek Parlementaire Geschiedenis
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit