Waarom blijft de vruchtbaarheid in Afrika zo hoog?

L.J.G. van Wissen, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2019

Citeer dit