Waarom leidinggevenden zich niet branden aan demotie. 30 oktober 2013

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Demotie wordt vaak geopperd als instrument om de inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. Demotie van oudere werknemers komt echter zelden voor en volgens Van Dalen en Henkens is dat omdat leidinggevenden inschatten dat demotie ook negatieve repercussies kan hebben op vooral de motivatie en de loyaliteit van het personeel. Alleen managers met een enge blik op personeelsbeleid zullen de optie van demotie overwegen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit