Waer werd oprechter trouw. Over de muziekhistorische uitvoeringspraktijk op de Amsterdamse Schouwburg

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)16-20
TijdschriftTijdschrift Oude Muziek
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit