Wage Labor and Mobility in Colonial Eritrea, 1880s to 1920s

Stefano Bellucci, Massimo Zaccaria

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wage Labor and Mobility in Colonial Eritrea, 1880s to 1920s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics