Wage labour and capitalism: a comparative and historical analysis of Eritrea and Kenya

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-169
TijdschriftLabor History
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit