Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-198
TijdschriftEuropean Review of Economic History
Volume3
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit