Wake High-Density Electroencephalographic Spatiospectral Signatures of Insomnia

Michele A Colombo, Jennifer R Ramautar, Yishul Wei, Germán Gomez-Herrero, Diederick Stoffers, Rick Wassing, Jeroen S Benjamins, Enzo Tagliazucchi, Ysbrand D van der Werf, Christian Cajochen, Eus J W Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wake High-Density Electroencephalographic Spatiospectral Signatures of Insomnia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences