Walking a thin line: Taking children's decision to marry seriously

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)254–270
TijdschriftChildhood
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit