Walking Fish: How Conservative Behaviour Generates and Processes Radical Change

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-14
Aantal pagina's6
TijdschriftNewsletter International Social History Association
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit