Walking the thin line between Russula and Lactarius: the dilemma of Russula subsect. Ochricompactae.

B. Buyck, V. Hofstetter, U. Eberhardt, A. Verbeken, F. Kauff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-40
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume28
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit