Walking through a library remotely. Why we need maps for collections and how KnoweScape can help us to make them?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten