Walking through a library remotely. Why we need maps for collections and how KnoweScape can help us to make them?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Walking through a library remotely. Why we need maps for collections and how KnoweScape can help us to make them?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities